Autotrakčné lehátko

22.07.2014 13:32

Veľmi dobre sa mi osvedčilo používanie autotrakčného lehátka u mládeže s poruchami chrbtice ako je skolióza.