Autotrakčné lehátko


Obrátená poloha pôsobí dobre na celý organizmus, obzvlášť na kostru, krvný obeh, mozog, brušné orgány a má tiež estetické účinky na pokožku. Lehátko je vhodné používať pravidelne pri bolestiach chrbtice, pri náprave zlého držania tela, ale aj pri iných potiažach. Používam ho bezprostredne po masáži , pred ošetrením Spinal Touch , pred a po cvičení... tiež aj ako samostatnú pravidelnú procedúru

  •  ako prevenciu vzniku statických porúch chrbtice a tela u mládeže v období rastu

  • pri bolestivých stavov, napr. po väčšej námahe alebo dlhodobom statickom preťažení/napr. dlhé sedenie, státie./

  • k natiahnutiu skrátených svalov a šliach 

  •  k zlepšeniu celkového psychického uvoľnenia a celkovej fyzickej kondície

  •  pri liečbe všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov, porúch statiky chrbtice a vadného držania tela ako je skolióza a kyfóza.

Cena je 4,50 eur /4,00 eur pre členov klubu Zdraví a Šťastní/